BONDE-
UPPROPET!

Läs mer

Ge svenska bönder möjligheten att fortsätta utveckla världens hållbaraste jordbruk.

Just nu pågår förhandlingar i EU om budgeten för kommande åren. Regeringen har gjort klart att man vill minska EU:s gemensamma jordbruksbudget. I praktiken innebär det ett hot mot våra bönder, att fler svenska lantbruk riskerar att behöva läggas ned, samt att mer mat kommer att behöva importeras. Det är oerhört allvarligt att regeringen, med EU-ministern i spetsen, inte är beredda att stå upp för jordbruket och öka produktionen av klimatsmarta livsmedel i Sverige.

Regeringens arbete för nedskärningar i budgeten leder till fem allvarliga konsekvenser:

  1. Böndernas gårdar hotas och fler svenska lantbruk riskerar att behöva läggas ned
  2. EUs gemensamma jordbrukspolitik har framgångsrikt lett till bättre och billigare mat. En nedmonteringen av samma politik riskerar motsatsen, till sämre och dyrare mat.
  3. Sveriges bönders produktion av mat riskerar att minska drastiskt, vilket också i förlängningen innebär ett allvarligt hot mot Sveriges beredskap.
  4. Ett olönsamt och konkurrenssvagt jordbruk leder till ökad import av mat producerad med större klimatpåverkan.
  5. Böndernas investeringar för att skapa ett hållbart klimat kommer att stanna av vilket hotar målet om netto-noll koldioxidutsläpp till 2045

Regeringen behöver kavla upp ärmarna och stå upp för böndernas verksamhet, svensk livsmedelsproduktion och visa att man menar allvar med riksdagens livsmedelsstrategi!

Det är helt orimligt att Sveriges bönder ska stå för notan när regeringen förespråkar en minskning av EU:s gemensamma jordbruksbudget. Tycker Du också att detta är oacceptabelt? Skriv under Bondeuppropet nu!